Suya Hayat Veren Kuruluş

TANITIM VİDEOSU

Atıksu Arıtma Tesislerimiz


Ankara’da her gün ortalama 1 milyon metreküp pis su arıtılarak, çevresel etkiye çok büyük bir katkı sağlanırken, aynı zamanda arıtılan sular da tarım alanlarında kullanılarak, ekonomiye artı bir değer kazandırılıyor..

Başkent’te küçük çaplı bölgesel arıtma tesislerinin yanı sıra Ortadoğu’nun en büyük arıtma tesisi Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi de Ankaralılara hizmet veriyor. Bu tesisle birlikte diğer ilçelerdeki arıtma tesisleri, her gün toplam 1 milyon metreküp pissuyu temizleyerek bir yandan akarsuların, nehirlerin kirlenmesini önlüyor bir yandan da arıtılmış su bölgedeki tarım alanlarında kullanılacak düzeye getirilerek ekonomiye ayrı bir katkı sağlıyor.


Devamını Oku

İş Makinası Parkımız


İş makinası parkımız 177 iş makinasının park ihtiyacını karşılayacak kapasitededir.
.


Devamını Oku

Araç ParkımızAraç Parkımız 457 hizmet aracının park ihtiyacını karşılayacak kapasitededir.

Devamını Oku

Her Damla Su Bizim İçin Önemlidir

Atık Su Arıtma

Her geçen gün biraz daha azalan ve hayatımızın şüphesiz ki vazgeçilmez en önemli unsuru suyun muhafazası ve kaynakların korunmasıdır. Atıksu arıtma yapılmadığı sürece her geçen gün temiz su kaynaklarının biraz daha kaybolduğunu unutmamak gerekir..

Yüksek Teknoloji

20. yüzyılın başlarında çevre teknolojileri konularında çalışmalar hız kazanmış, 1901 yılında Damlatmalı filtre, 1909 yılında imhoff tankı, 1914 yılında klorla dezenfeksiyon ve 1916 yılında Aktif çamur sistemi uygulanmaya başlamıştır. 1950 li yıllarda Anaerobik arıtma ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Günümüze değin birçok bilim adamı Atıksu Arıtma Teknolojileri anlamında çalışma kaydetmiş olup, geleceğinde popüler uğraş alanlarından biri olmaya devam edecektir..


Geri Dönüşüm

Endüstriyel ve evsel faaliyetler sonucu oluşan atık sular, karakteristiklerine göre gerekli arıtma sistemleri kullanılarak tekrar proseslere geri kazandırılabilmektedir. Bu şekilde, işletmede kullanılan sular, daha az maliyetle, istenen kalite ve kriterlere getirilmektedir..

İş Güvenliği

Hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.

Dünya Standartlarında Teknoloji