Galeri

TÜM GÜCÜMÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ

Ankara’nın tüm kesimlerinde hizmet verebilecek kapasitede ve sayıda araçlarımızla hizmetinizdeyiz. İş makineleri ve hizmet araçlarımız halen aktif olarak çalışmaktadır. Ayrıca uzman personelimiz hem bu araçları kullanan personelin hem de personel temini sağladığımız diğer iş kollarında çalışan personelin işçi sağlığı ve güvenliği açısından eğitimiyle ilgili faaliyetleri yürütmekte, gerekli denetimleri yaparak sağlıksız çalışma koşullarını en aza indirmeye çalışmaktadır.