Hizmetlerimiz_kalkti

belka_kamyon_icon

Araç Parkı


Araç Parkımız 457 hizmet aracının park ihtiyacını karşılayacak kapasitededir.
belka_ismakina_icon

İş Makinası Parkı


İş makinası parkımız 177 iş makinasının park ihtiyacını karşılayacak kapasitededir.
.

Hizmetlerin yürütülmesinde insana ve çevreye saygı esastır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik önemlidir. Hizmetlerin sunumunda kararlılık ve süreklilik gözetilir.