HASANOĞLAN

Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Mahallesi yerleşiminden toplanan atıksuları AB ve Türk Çevre Mevzuatına uygun olarak Azot ve Fosfor giderimi de sağlandıktan sonra arıtarak Hatip Deresi’ne deşarj etmek, Hatip Deresi ve Ankara Çayı sistemine temiz su sağlamak amacıyla bölgeye 3.000 m3/gün kapasiteli bir atıksu arıtma tesisi yapılmıştır. Tesisin kapasitesi 25.000 kişiye hizmet verebilecek büyüklüktedir.