LALAHAN

Mamak İlçesi Lalahan Mahallesi yerleşiminden toplanan atıksuları AB ve Türk Çevre Mevzuatına uygun olarak Azot ve Fosfor giderimi de sağlandıktan sonra arıtarak Hatip Deresine deşarj etmek, Hatip Deresi ve Ankara Çayı sistemine temiz su sağlamak amacıyla bölgeye 1.500 m3/gün kapasiteli bir atıksu arıtma tesisidir. Tesisin kapasitesi 12.500 kişiye hizmet verebilecek büyüklüktedir.

Tesis 2012 yılında tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Tesis için literatürde Sıralı Biyolojik Reaktörler (SBR) olarak adlandırılan sistem kullanılmıştır. SBR sisteminin özelliği doldurma karıştırma havalandırma  çökeltme deşarj işlemlerinin ayrı ayrı tanklar yerine aynı tank içerisinde yapılmasıdır. Tesis ileri arıtım teknolojisine sahip olup azot ve fosfor giderimi de yapabilmektedir. Tesis tam otomasyona sahip ve insansız da işletilebilecek özelliktedir. Arıtmalar koku kontrol ünitesine sahip olacak, kapalı tanklardan çıkan kokular ayrı bir koku arıtım ünitesinde arıtılarak bertaraf edilmektedir. Tesisten daha berrak ve temiz su deşarj etmek için tesis çıkışlarında ilave bir filtreleme işlemi gerçekleştirilmektedir.